Slide David Bonet Fotógrafo especializado
en fotografía de obras de arte
con base en Mallorca
(Pintura / escultura / instalaciones)
Fotógrafo de obras de arte
Slide David Bonet Fotògraf especialitzat
en fotografia d’obres d’art
establert a Mallorca
(Pintura / escultura / instal·lacions)
Fotògraf d’obres d’art
Slide David Bonet Photographer specialized
in Artwork Photography
based in Mallorca
(Paintings / sculptures / installations)
Artwork photographer